Fallvattenpass

Det byggs ca 115.000 badrum i Sverige per år. Många av dessa får underkänt och en av de vanligaste felaktigheterna är bakfall. Enkelt verktyg för att säkerställa att fallet är korrekt utfört innan tätning och plattsättning är LEVEL Fallvattenpass. En liten kostnad som säkerställer att slutresultatet blir enligt gällande normer.